محصولات تیوب های آلومینیومی

  • پوشش سفید تیوب (PEW-309)
  • پوشش سفید تیوب، مات (PEW-310)
  • ورنی تیوب (PEV-301)
  • ورنی تیوب، مات (PEV-310)
  • لاک بژ داخل تیوب (PLBT-401)
  • لاک طلایی داخل تیوب (PLGT-402)
  • مایع درزگیر تیوب (PSF-215 / PSF-217 / PSF-218)سایر محصولات بر اساس صنعت:

مرتبط با قوطی های غذایی

این شرکت مجموعه کاملی از محصولات تجدید پذیر ارائه دهد

مرتبط با قوطی های غیر غذایی

این شرکت مجموعه کاملی از محصولات تجدید پذیر ارائه دهد

مرتبط با تیوب ها

این شرکت مجموعه کاملی از محصولات تجدید پذیر ارائه دهد

مرتبط با درب ها

این شرکت مجموعه کاملی از محصولات تجدید پذیر ارائه دهد

در جستجوی محصول خاصی هستید؟

با متخصصان ما ارتباط بگیرید تا راهنماییتان کنند.