آزمایشگاه همکار سازمان استاندارد ملی ایران

آزمايشگاه اکروديته لاک طلايی خراسان به عنوان نخستین آزمايشگاه تخصصی صنعت قوطی و پوشش های صنايع بسته بندی فلزی مواد غذايی در استان خراسان رضوی می باشد که در سال 1387 با شماره گواهینامه 1368/khr به عنوان آزمايشگاه همکار اداره کل استاندارد خراسان رضوی، فعالیت خود را آغاز نموده است.


اين آزمايشگاه با تامین تجهیزات از بهترين برندهای روز دنیا قادر به انجام کلیه آزمون های مربوط به قوطی خالی و پوشش های خام مورد مصرف در صنايع بسته بندی فلزی مواد غذايی و آشامیدنی مطابق با استانداردهای ملی ايران به شماره 1881، 2509، 2455 و 2327 می باشد.


همچنین اين آزمايشگاه به پشتوانه پرسنل متخصص به عنوان آزمايشگاه همکار اداره کل استاندارد خراسان رضوی ارائه دهنده آموزش های تخصصی مديران فنی شرکت های قوطی سازی و صنايع وابسته را مطابق با استانداردهای ملی و بین المللی و با گواهینامه مورد تايید اداره کل استاندارد خراسان رضوی می باشد. همچنین اين آزمايشگاه با پیاده سازی سیستم مديريت کیفیت آزمايشگاه (بر اساس استاندارد ISO/ IEC 17025 ) در انتظار تايید صلاحیت از سوی سازمان ملی تايید صلاحیت ايران می باشد.


اين آزمايشگاه آماده ارائه خدمات مشاوره ای و انعقاد قرارداد جهت انجام آزمون های تخصصی قوطی خالی و پوشش های خام مورد مصرف در صنايع بسته بندی فلزی مواد غذايی و آشامیدنی با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی می باشد.


آزمون های قابل انجام در اين آزمايشگاه به شرح زير می باشد:

 • کلیه آزمون های فیزيکی قوطی خالی (ارتفاع دوخت ، ضخامت دوخت ، طول قلاب بدنه و … )
 • آزمون های فشار و خلا قوطی های خالی
 • آزمون تعیین دانسیته
 • آزمون تعیین ويسکوزيته
 • آزمون نقطه اشتعال ( کاپ بسته )
 • آزمون تعیین درصد مواد جامد
 • آزمون مهاجرت عامل قوطی خالی در برابر محلول های شبیه سازی شده
 • آزمون های مقاومت شیمیايی قوطی خالی در برابر محلول های شبیه سازی شده در شرايط استرلیزاسیون و پاستوريزاسیون جهت قوطی های دو تکه و سه تکه
 • آزمون تعیین دانه بندی
 • آزمون مقاومت در برابر ضربه و خمش
 • آزمون تعیین مقاومت در برابر جامی شدن
 • آزمون تعیین وزن فیلم خشک
 • آزمون تعیین چسبندگی به سطح
 • آزمون تعیین ضخامت و وزن درزگیر در قوطی خالی

در جستجوی محصول خاصی هستید؟

با متخصصان ما ارتباط بگیرید تا راهنماییتان کنند.