پوشش سفید زیر چاپ

این محصول به عنوان پوشش زیر چاپ، به طور مستقیم روی ورق های فولاد قلع اندود و بدون قلع، جهت سر، کف و بدنه انواع قوطی های تزئینی استفاده می شود. چسبندگی عالی به سطح فلز، قابلیت چاپ پذیری بالا، مقاومت به زرد شدگی در گردش های دمایی بعد از این پوشش، از ویژگی های بارز این محصول می باشد.

این محصول همراه با ورنی روی چاپ PVI-107 استفاده می شود.

فام این پوشش بر اساس درخواست مشتری، قابل تنظیم می باشد.

این محصول در دو کد ارائه می شود و کدهای سری PCWS جهت کاربردهای کششی می باشند.

ورنی روی چاپ

این محصول بر روی مرکب چاپ و یا پوشش سفید زیر چاپ با کدهای سری PCWI برای سر، کف و بدنه انواع قوطی های تزئینی استفاده می شود.

براقیت، سختی، چسبندگی و مقاومت به به زردشدگی بالا از ویژگی های این محصول می باشد.

این محصول در دو کد ارائه می شود و کدهای سری PVS جهت کاربردهای کششی می باشند.

ورنی طلایی

این محصول به عنوان ورنی محافظت کننده و تزئینی در سر و کف قوطی های تزئینی از جنس فولاد قلع اندود و بدون قلع، کاربرد دارد. از مهم ترین ویژگی های این محصول، مقاومت استریلیزاسیون، پاستوریزاسیون و مقاومت مکانیکی بالا در پروسه ساخت درب و قوطی است.

این محصول در دو کد ارائه می شود و کدهای سری PCWS جهت کاربردهای کششی می باشند.