ورنی طلایی

این محصول به عنوان پوشش خارجی بر روی درب های آسان بازشو اعمال می شود. انعطاف پذیری و سختی بالا و نیز مقاومت در فرآیندهای استریلیزاسیون و پاستوریزاسیون از ویژگی های بارز این محصول است.

این محصول در فرآیندهای ساخت درب و قوطی از مقاومت های مکانیکی بالایی برخوردار است.

مایع درزگیر

این محصول به عنوان لایه درزگیر در سر و کف های فلزی قوطی های مواد غذایی استفاده می شود و مواد خام مصرفی در تولید آن، مطابق با قوانین FDA 21 CFR 175.300 اتحادیه اروپا می باشند. این درزگیر در رنگ طوسی قابل ارائه و با روش نازلی اعمال می شود. این محصول، در شرایط سخت عملیات ساخت قوطی، پرکنی غذا و فرآیندهای استریلیزاسیون و پاستوریزاسیون مقاوم است. فرمولاسیون محصول حاضر، به گونه ای طراحی شده است که با الاستیسیته و چسبندگی بالا، مانع نشتی محتوی به خارج و نفوذ هوا به داخل و فساد قوطی می شود.

علاوه بر آن، فرمولاسیون کد PSF-701 به گونه ای طراحی شده است که مایع درزگیر از مقاومت کافی در اسکورزنی با روش غوطه وری الکتریکی برخوردار است.